W związku z wchodzącym w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych dokonaliśmy w naszej firmie zmian dostosowujących nasze procesy przetwarzania danych osobowych do nowych regulacji. Państwa dane są u nas bezpieczne.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest zgodne z prawem i niezbędne do realizacji umowy.

Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne chroniące Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem.

Gwarantujemy realizację Państwa praw wynikających z RODO (szczegóły poniżej).

Administratorem Państwa danych osobowych jest Baroks Sp. z.o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Gwiaździsta 64 29/1, 53-413 Wrocław (KRS: 0000726591, NIP: 8992843489). Państwa dane są przetwarzane w celach:

  • realizacji wiążącej nas umowy (art. 6 ust. 1 pkt b. RODO),
  • realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. marketingu bezpośredniego dotyczącego naszych usług) (art. 6 ust. 1 pkt f. RODO),
  • wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 pkt c. RODO).

Przetwarzanie będzie odbywać się tak długo, jak jest to konieczne do realizacji wymienionych celów. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli ich przetwarzanie nie jest wymagane prawem), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom z naszej grupy kapitałowej. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające) tacy jak firmy księgowe, kancelarie prawnicze itp. Możemy przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy na świadczenie usług do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (Google, Facebook i in.) na podstawie mechanizmu Privacy Shield lub za Państwa zgodą. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usługi.

W kwestiach dotyczących realizacji Państwa praw i w razie pytań prosimy o kontakt mailowy na adres: info@baroks.pl.